tisdag 17 augusti 2010

Jag befarar


att man får använda en annan metod än denna.

För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan


3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Har observerat att du på en annat blogg kommenterat med underskriften "politiskt sakkunnig till Tobias Krantz".

Eftersom du inte känner till fakta om det nya antagningssystemets orättvisor vill jag påpeka för dig att i gruppen sökande med utländska betyg, finns ett inte föraktligt antal svenska studenter.

Ungdomar som velat förbättra sina språkkunskaper och sökt EU-kontorets utbytesprogram, som följt råden om att svenska ungdomar bör internationalisera sig, tonåringar som följt med sina föräldrar när dessa arbetat för UD, Sida eller svenska företag och gått i gymnasieskola utomlands.

Alla dessa sitter nu med Svarte Petter, dvs ett utländskt gymnasiebetyg som även om det är på högsta nivå inte ens ger tillträde till svenska högskoleprogram där sökande med mediokra svenska gymnasiebetyg eller 1,4 i högskoleprovet kommer in...

Så fruktansvärt orättvist!

fredag 20 augusti 2010 16:32:00 CEST  
Blogger Malin Strid said...

Hej Anonym. Jo, det stämmer att jag är politisk sakkunnig hos Tobias Krantz, och något känner jag nog till om antagningsreglerna till högskolan.

Regeringen delar din uppfattning att de nya reglerna fått olyckliga konsekvenser för bland annat en del sökande med utländska betyg. Syftet var att skapa likvärdiga villkor, men effekten blev en annan på en del utbildningar som är små eller har få sökande i gruppen för utländska betyg. Därför uppdrog regeringen för mer än ett år sedan till Högskoleverket att utreda hur denna grupp skulle kunna få likvärdiga villkor. De kom fram till att det skulle kräva orimligt stora resurser -- men det svaret kan vi ju inte nöja oss med! Regeln ska ändras, men hur måste utredas vidare.

Samtidigt ska man vara medveten om att på de flesta utbildningar har sökande med utländska betyg lika stora möjligheter som någon annan att komma in. Därutöver fördelas minst en tredjedel av platserna på varje utbildning utifrån högskoleprovet -- det är sällan någon lösning för utländska sökande eftersom det kräver att man kan svenska, men för svenskar med utländska betyg är det ju definitivt ett alternativ. Och utöver det har högskolorna själva möjlighet att ta in efter egna urvalsregler -- åtminstone Lunds Universitet använder denna ventil för att ge en andra chans till dem som missgynnats av systemet med kvotgrupper.

fredag 20 augusti 2010 17:37:00 CEST  
Blogger Malin Strid said...

Och PS. Den här bloggen är alltså helt privat. Det jag skriver här har (med undantag för kommentaren ovan) inget med mitt arbete att göra.

fredag 20 augusti 2010 17:38:00 CEST  

Skicka en kommentar

<< Home